สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ที่ตั้งโรงเรียน

304 หมู่ที่ 1 ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310

แผนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหล่ายงาว

เลขที่ 304 หมู่ 1 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310

โทร 053-608-202

แฟกซ์ 053-608-202