รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน มีดังนี้
  • ค่าสมัครเรียน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
  • วิธีการชำระเงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
  • แจ้งชำระเงิน หลังจากชำระเงิน ให้ผู้สมัครเข้ามาแจ้งโอนเงิน โดยกรอกรายละเอียดพร้อมอัพโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน
    แจ้งชำระเงินคลิกที่นี่
  • ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หลังจากแจ้งชำระเงิน ตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วัน ให้ติดต่อทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทพนารีต่อไป

รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน

รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน มีดังนี้

รายละเอียดการชำระเงิน

ธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี ประเภท สาขา
กรุงไทย 980-336-6785 นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ออมทรัพย์ สูงเม่น
กรุงเทพ 304-303-7625 นายพงศ์เทพ พันธุ์นิติพงศ์ ออมทรัพย์ เด่นชัย